Gå til hovedindhold
Nyhed

Covid-19 test-indsats på Plejecenter Virumgård

Forlængelse af aftale af 6. september 2022 om test indsats på plejehjem 

Under hensyn til den aktuelle smittesituation med Covid-19 i samfundet, herunder blandt borgere på plejehjem og på sociale tilbud med sårbare mennesker samt borgere, der modtager hjemmepleje, er der et fælles ønske mellem Social-, Bolig- og Ældreministeriet, Indenrigs- og Sundhedsministeriet, KL og Danske Regioner om at forlænge aftalen om test-indsatsen på socialområdet og ældreområdet til og med 31. januar 2023.

Det tidligere Sundhedsministerium har indhentet en sundhedsfaglig vurdering fra Statens Serum Institut (SSI), der har oplyst, at de anbefaler en forlængelse af den nuværende test-ordning med en PCR-test hver 14. dag og to ugentlige antigen-test blandt personale ansat i social- og ældreområdet til og med januar 2023, både af hensyn til smitteforebyggelse og overvågning. Vurderingen fastholdes på baggrund af den stigende smitte, som også kan forventes at stige yderligere i december samt det forhold, at Sundhedsstyrelsen fortsat vil anbefale isolation af personer, der testes positive i screeningsprogrammer. Der er på denne baggrund enighed om, at test-indsatsen fortsætter uændret, jf. aftalen af 6. september 2022.

Dette betyder at pårørende og øvrige gæster, fortsat kan hente antigentest i afdelingerne, således at I kan teste jer selv, inden I besøger jeres kære.

Personalet tilbydes ligeledes PCR test hver 14. dag og antigentest som kan hentes på kontoret.

Håber I får en god jul og at vi kan holde smitten væk, så både beboerne og medarbejderne kan nyde en rolig jul.

Med venlig hilsen, Bettina Helle Hansen, Plejecenterleder