Gå til hovedindhold
Nyhed

Genindførelse af brug af mundbind

Der er fra 6. december krav om brug af mundbind eller visir på sociale botilbud, plejecentre og midlertidige pladser.

I vedhæftede bekendtgørelse fremgår det at:

”Med bekendtgørelsen genindføres krav om anvendelse af mundbind eller visir på sociale tilbud og plejehjem m.v. Bekendtgørelsen ophæves den 10. december 2021, da covid-19 indtil videre kun indtil denne dato er kategoriseret som en samfundskritisk sygdom. Hvis kategoriseringen heraf forlænges, vil bekendtgørelsens gyldighedsperioden evt. også blive forlænget.”

Det fremgår desuden at følgende personer og lokaler er omfattet af kravet om mundbind eller visir:

”Bekendtgørelsen medfører, at personer på 12 år og derover, herunder besøgende og medarbejdere, skal have tildækket mund og næse ved brug af mundbind eller visir, når de befinder sig i lokaler, hvortil offentligheden har adgang, på de sociale tilbud og plejehjem m.v., der er omfattet af bekendtgørelsen”

Kravet om brug af mundbind eller visir omfatter ikke beboere på plejecentre, sociale botilbud og midlertidige pladser.

Undtagelser til kravet om mundbind eller visir

Kravet om mundbind eller visir gælder ikke for følgende personer:

 1. Beboere på plejecentre og i plejeboliger omfattet af bekendtgørelsens § 1, stk. 1, nr. 1.
 2. Borgere, der har midlertidig ophold på aflastningspladser omfattet af bekendtgørelsens § 1, stk. 1, nr. 2. 
 3. Beboere og brugere på anbringelsessteder og botilbud m.v., der er omfattet af bekendtgørelsens § 1, stk. 1, nr. 3.
 4. Medarbejdere og lignende, der opholder sig i et aflukket rum eller bag en afskærmning, hvortil alene medarbejdere og lignende har adgang.
 5. Borgere under udøvelse af træningsaktivitet i kommunale genoptrænings- og vedligeholdelsestræningsfaciliteter, jf. bekendtgørelsens § 1, stk. 2, nr. 3.

Kravet om mundbind eller visir gælder heller ikke for personer med nedsat bevidsthedsniveau, fysiske eller mentale svækkelser eller andet, der gør, at de ikke er i stand til at bære mundbind eller visir.

Mundbind eller visir kan endvidere fjernes helt eller delvist, hvis der er en anerkendelsesværdig årsag til det, herunder i følgende situationer:

 1. Under kortvarig indtagelse af mad og drikke, såfremt dette er tilladt i henhold til ordensreglerne for institutionen m.v.
 2. Under indtagelse af medicin.
 3. Under samtale med personer, der mundaflæser.
 4. Hvis mundbindet eller visiret giver vejrtrækningsbesvær eller kvælningsfornemmelser.
 5. Hvis politiet skal foretage identifikation.
 6. Hvis børn og unge eller personer med psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse af forskellige årsager skal trøstes eller bliver skræmt over brugen af mundbind eller visir.

For yderligere uddybning af ovenstående, se vedhæftede orienteringsskrivelse.