Gå til hovedindhold

Om aktiviteter

På plejecenter Virumgård har vi aktiviteter for både beboere og borgere i lokalområdet.

Aktiviteter for alle

Plejecenter Virumgård huser aktiviteter målrettet beboerne, pårørende og borgere i lokalområdet.

Vi samarbejder med frivillige og frivillige foreninger om forskellige aktiviteter, se mere under Frivillig på Virumgård.

Aktiviteter for beboerne

Aktivitet i hverdagen

Et aktivt hverdagsliv er med til at sikre livskvaliteten. Det kan være at deltage i dagligdags gøremål, at deltage i en fast ugentlig bevægelsesaktivitet eller at komme på udflugt. Virumgård har en virksomhedsplan for aktiviteter og her er fokus på blandt andet at skabe synlighed om tilbuddene, og at der er aktivitetstilbud for alle - så vi stimulerer beboerne både fysisk, socialt og kognitivt.

Aktivitetsteam

Vi har et aktivitetsteam, der jævnligt mødes og koordinerer aktiviteter. Teamet består af en repræsentant fra hver afdeling, fysio- og ergoterapeuten og de tre afdelingsledere.

Månedens aktiviteter

Vi har aktiviteter for mindre grupper på de enkelte afdelinger og fælles aktiviteter i Virumgårds Café. Så vidt det er muligt, tilbyder vi også én-til-én aktiviteter til de beboere der har behov for det, for eksempel ved samvær i beboerens stue eller en gåtur.

På opslagstavlerne i de fælles spise- og dagligstuer hænger der en oversigt over månedens aktiviteter – både de faste ugentlige og de enkeltstående begivenheder. På opslagstavlerne vil der også være særskilte opslag på enkeltstående aktiviteter som fx bustur eller fællesarrangement i Caféen.

Billeder fra aktiviteterne

På opslagstavlerne kan du - ud over at læse om kommende aktiviteter - se billeder fra nogle af de aktiviteter, som beboerne har deltaget i.

Aktiviteter for lokalområdets beboere

Caféen er omdrejningspunkt for en række arrangementer, som også er for lokalområdets beboere. Der er banko hver måned, musikarrangementer og gudstjenester mm.