Gå til hovedindhold
Du er her:

Et aktivt liv på Virumgård

Plejecenter Virumgård ønsker for alle beboere et aktivt og trygt liv – hvor individuelle og fælles aktiviteter er en del af hverdagen.

Vi tager afsæt i den enkeltes ønsker og ressourcer og hos os er det kun fantasien, som sætter grænser for de gode stjernestunder.

Plejecenter Virumgård tilbyder aktiviteter primært målrettet beboerne, men også deres pårørende og borgere fra lokalområdet.

Vores café er åbent til frokost på hverdage, hvor beboere, pårørende og pensionister i nærområdet er velkomne.

Vi samarbejder med frivillige og frivillige foreninger om forskellige aktiviteter. Se mere under Frivillig på Virumgård.

Aktiviteter i hverdagen

Et aktivt hverdagsliv er med til at sikre livskvaliteten. Det kan være at deltage i dagligdags gøremål, at deltage i en fast ugentlig bevægelsesaktivitet eller at komme på udflugt. Vi har fokus på, at der er aktiviteter af både fysisk, kognitiv og social karakter. Aktiviteterne udføres af fysio- og ergoterapeuter, aktivitets- og frivillighedsterapeuter, af plejepersonale og af frivillige.

Her kan du se eksempler på vores aktiviteter:

  • Banko
  • Gymnastik
  • Fællessang
  • Ture med Virumgårds bus
  • Gå- og cykelture
  • Gudstjeneste

Aktivitetsteam

Vi har et aktivitetsteam, der jævnligt mødes og koordinerer aktiviteter. Teamet består af udvalgte repræsentanter fra ledergruppen, personalet fra afdelingerne og terapeuterne på Virumgård.

Formålet med møderne er at skabe overblik over kommende aktiviteter, herunder planlægning og opgavefordeling samt sikre, at der er aktivitetstilbud med forskellige formål.

Vi modtager gerne forslag til nye aktiviteter – skriv til vores fælles mailadresse: virgaard@ltk.dk

Aktiviteter i løbet af året

Vi har en række traditioner og særlige begivenheder i løbet af året, der fejres og markeres på Virumgård. Du kan se det indeværende årshjul hér.

Vi har aktiviteter for mindre grupper på de enkelte afdelinger og fælles arrangementer i Virumgårds café. Så vidt det er muligt, tilbyder vi også én-til-én aktiviteter til de beboere, der har behov for det, for eksempel ved samvær i beboerens lejlighed eller en gåtur.

På opslagstavlerne i afdelingernes fælles spise- og dagligstuer, hænger en oversigt over månedens aktiviteter. På opslagstavlerne vil der også være særskilte opslag på enkeltstående aktiviteter eller fælles arrangementer i caféen.

Virumgårds café er omdrejningspunkt for en række arrangementer, som både er åbne for Virumgårds beboere og borgere fra lokalområdet. Der er forskellige arrangementer i løbet af måneden som f.eks. musikalske arrangementer, gudstjenester med mere.

Du kan se de kommende arrangementer hér.